Žurnāls "Mazajam Floristam" Vienīgais floristikas žurnāls latviešu valodā. Iznāk 4 reizes gadā.